Política de Privacitat

inici / política de privacitat

CASES SINGULARS COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ SL (en endavant “CASES SINGULARS”) respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris / interessats i el secret i seguretat de les dades de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir i poder demostrar que el tractament de dades de les quals CASES SINGULARS és responsable compleix amb l’esmentada normativa.

Les dades personals només seran obtingudes per CASES SINGULARS per al seu tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Per accedir als continguts de les pàgines web de CASES SINGULARS, l’usuari ha de ser major d’edat. L’usuari manifesta que les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a comunicar a CASES SINGULARS els canvis que es produeixin en les mateixes.

Per això, CASES SINGULARS informa als usuaris dels principals extrems sobre la seva política de privacitat i accés a les dades personals:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

CASES SINGULARS COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ SL
Ciutat de Balaguer, 31 – 3er 1a (08022 – BARCELONA)
casessingulars@casessingulars.com

FINALITAT

ENVIAMENT D’INFORMACIÓ, PUBLICITAT I PROMOCIÓ COMERCIAL DE PRODUCTES, SERVEIS I ACTIVITATS DEL SEU INTERÈS RELACIONATS AMB ELS NOSTRES SERVEIS CULTURALS PER QUALSEVOL MITJÀ INCLÒS L’ELECTRÒNIC (CORREU ELECTRÒNIC O MITJANS EQUIVALENTS, COM SMS TELÈFONS MÒBILS, ..).

LES DADES PERSONALS PROPORCIONADES S’HAN DE CONSERVAR MENTRE NO SE SOL·LICITI LA SUPRESSIÓ PER PART DE L’INTERESSAT, O COM A MÀXIM DURANT UN TERMINI DE 2 ANYS A PARTIR DE LA DARRERA CONFIRMACIÓ DEL SEU INTERÈS.

LEGITIMACIÓ

LA BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS ESTÀ BASADA EN EL CONSENTIMENT EXPRÉS DEL PROPI INTERESSAT .

EN QUALSEVOL MOMENT PODRÀ EXERCIR EL DRET A RETIRAR EL CONSENTIMENT SENSE QUE AIXÒ AFECTI A LA LICITUD DEL TRACTAMENT BASAT EN EL CONSENTIMENT PREVI A LA SEVA RETIRADA.

DESTINATARIS

CASES SINGULARS NO CEDIRÀ DADES PERSONALS DE LA SEVA RESPONSABILITAT A CAP ORGANITZACIÓ COMERCIAL DE TERCERS, EXCEPTE EN EL CAS QUE L’USUARI AUTORITZI EXPRESSAMENT AIXÒ.

CASES SINGULARS PODRÀ COMUNICAR LEGÍTIMAMENT LES DADES PERSONALS ALS ENCARREGATS DEL TRACTAMENT PER A L’EXECUCIÓ D’UN CONTRACTE O PRESTACIÓ D’UN SERVEI A CASES SINGULARS, SEGUINT PER AIXÒ LES SEVES INSTRUCCIONS EN TOT MOMENT, I ASSEGURANT ELS MATEIXOS NIVELLS DE SEGURETAT.

DRETS

L’INTERESSAT TÉ DRET A:

  • SOL·LICITAR L’ACCÉS A LES SEVES DADES PERSONALS QUE S’ESTAN TRACTANT I REBRE LA INFORMACIÓ PER ESCRIT PEL MITJÀ SOL·LICITAT.
  • SOL·LICITAR LA RECTIFICACIÓ DE LES DADES PERSONALS INEXACTES O, SI S’ESCAU, SOL·LICITAR LA SEVA SUPRESSIÓ QUAN, ENTRE ALTRES MOTIUS, LES DADES JA NO SIGUIN NECESSÀRIES PER A LA FINALITAT PER LES QUALS VAN SER SOL·LICITADES.
  • SOL·LICITAR LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES.
  • OPOSAR-SE AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS QUAN PROCEDEIXI.
  • DRET A LA PORTABILITAT DE LES SEVES DADES PERSONALS QUAN EL TRACTAMENT ESTIGUI BASAT EN UN CONSENTIMENT I S’EFECTUI PER MITJANS AUTOMATITZATS. LES DADES ES LLIURARAN DE FORMA ESTRUCTURADA, ÚS COMÚ I LECTURA MECÀNICA.
  • DRET A RETIRAR EL CONSENTIMENT PRESTAT.
  • DRET A RECLAMAR DAVANT L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.

L’USUARI POT EXERCIR ELS DRETS ANTERIORMENT INDICATS A TRAVÉS DE LA SEGÜENT ADREÇA DE CORREU POSTAL:

CASES SINGULARS COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ SL
Referencia: Dades Personals
Ciutat de Balaguer, 31 –3er 1º (08022 – BARCELONA)

TAMBÉ SERÀ VÀLIDA LA COMUNICACIÓ REALITZADA PER L’INTERESSAT A LA SEGÜENT DIRECCIÓ DE CORREU ELECTRÒNIC: casessingulars@casessingulars.com

CASES SINGULARS li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat de les mateixes, i adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El lliurament de dades personals és absolutament voluntari per a l’usuari, si bé la manca de facilitar determinades dades o preguntes que puguin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l’usuari pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals s’han sol·licitat les dades de caràcter personal, en aquest cas CASES SINGULARS informarà del caràcter obligatori i / o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

NOTA: Periòdicament la present política de privacitat pot ser revisada i actualitzada.

sweetporn.org dpfantasy.org new.wantedporn.org