Biblioteca Arús

Rossend Arús i Arderiu

Passeig de St Joan, 26 – Barcelona

.01

Els llibres dels maçons, obrers i anarquistes

La Biblioteca Arús, situada al Passeig Sant Joan de Barcelona, és un centre de recerca de referència dels moviments socials dels segles XIX i XX. Fundada el 1895 per voluntat de Rossend Arús, la Biblioteca es va instal·lar a la casa on vivia Arús.

En els seus inicis disposava d’uns fons de 24.000 volums, que s’han ampliat a través de donacions i adquisicions fins als nostres dies.

Rosend Arús i Arderiu (1845-1891)

Rosend Arús i Arderiu va néixer a Barcelona el 1845. Va ser un filantrop i lliure pensador, que es va desmarcar de les idees de la seva època. Va ser un personatge profundament anticlerical i tolerant, que va viure amb Dolors Bermúdez durant 8 anys i no es va casar.
Home de teatre, promotor i empresari teatral, també actor amateur i dramaturg. Activista social que va ser cofundador del Centre Català, primera organització política catalanista, de la que també foren membres Valentí Almirall, Pitarra …

Fill de Pere Arús i Cuixart, distingit comerciant d’ultramarins i colonials, que provenia d’una família benestant de L’Hospitalet de Llobregat, i de Teresa Arderiu i Pons, natural de Das a la Cerdanya. Pel seu caràcter el podríem definir com un home amic de la broma i del bon humor, un demòcrata d’ideologia republicana federal, un catalanista lliure pensador i maçó, un filantrop preocupat profundament pel progrés de les persones que l’envoltaven.

Rossend Arús va ingressar a la maçoneria el 16 de maig de 1866, a la Lògia La Fraternitat núm.1 de Barcelona, i en el 1884 ja tenia el grau 33 (grau màxim segons el ritu escocès). També apareix com a membre d’altres lògies: La Veritat, núm.17 (Barcelona), el Gran Capítol Català, Puresa núm.2 (Lisboa), Unió Ibèrica núm.252 (Madrid), La Sagesse (Barcelona), perfetta Unione (Itàlia ) i al Gran Consell de la Maçoneria portuguesa. Va crear la lògia Avant núm.149 (Barcelona) de perfil catalanista i de la qual serà un mestre venerable. El 1886 es va celebrar l’Assemblea Constituent de la Gran Lògia Simbòlica Regional Catalana i Rossend Arús va ser escollit gran mestre de la maçoneria catalana. Per arribar a difondre els seus ideals, els valors democràtics, les llibertats i la tolerància enmig d’una societat moralment molt estricta, Arús va promoure i dirigir diverses revistes i publicacions periòdiques: La Llumanera de Nova York, La Llum …, i també va col·laborar en publicacions satíriques de l’època com L’Esquella de la Torratxa o La Campana de Gràcia.

Arús va morir en 1891. Va ordenar als seus hereus que quan morís, creessin una biblioteca per formar les classes populars utilitzant la seva fortuna, el seu pis i el seu fons particular. Aquesta voluntat no apareix en el testament, sinó que es va transmetre via oral als seus hereus de confiança. En el seu testament va nomenar marmessor i hereus de confiança a Valentí Almirall i Antoni Farnés perquè disposessin dels seus béns en la forma que creguessin més convenient amb l’objectiu de complir la seva voluntat, tal com els havia manifestat de paraula: la creació de la Biblioteca Pública Arús.

.02

La Biblioteca Pública Arús

La Biblioteca Pública Arús es va inaugurar el 24 de març de 1895 amb la intenció que fos una biblioteca per a la instrucció del poble treballador.

Es va organitzar una inauguració solemne amb una cerimònia en la qual es van aconseguir prop de 15.000 signatures d’adhesió. Van participar més de 150 entitats cíviques, tres bandes de música, diverses corals i els Cors de Clavé. El director-bibliotecari va ser Eudald Canivell, tractadista, tipògraf, dibuixant i bibliògraf, amb Martí Pons com a conserge i Joan Dídac Gallego com a porter i auxiliar.

Tal com desitjava Rossend Arús, la biblioteca es va instal·lar a la que va ser la seva residència al Passeig Sant Joan de Barcelona, un edifici del mestre d’obres Pere Bassegoda i Mateu, i reformat per l’arquitecte Bonaventura Bassegoda i Amigó. El decorador va ser Josep Lluís Pellicer, però també van intervenir en l’obra Manuel Fuxà en l’escultura, Lluís Razzauti a les reproduccions escultòriques en bronze, Joan Sunyol va ser l’ebenista, Tomàs Torrents el pintor i decorador, Lluís Nogués el marbrista, els vitralls van ser dissenyat per Coll i Escofet i Joaquim Cortada fou el gravador de metalls.

En els seus inicis, la Biblioteca tenia un fons de 24.000 volums que comprenien totes les àrees del coneixement d’aquella època i que avui dia es conserven a la biblioteca. Aquest fons inclou matèries molt diverses com filosofia, religió, ciències socials, dret, idiomes, biologia, botànica, medicina, art, música, literatura, geografia i història; a més d’obres generals com diccionaris, premsa … D’aquests, 160 llibres fan referència a la maçoneria i van ser donació del propi fundador Rossend Arús.

El fet que la biblioteca tanqués les seves portes al públic el 1939, amb motiu de la Guerra Civil, i no reprengués la seva activitat fins a 1967, la va alliberar de les purgues del Franquisme i ha permès que el seu fons arribés pràcticament intacte a nosaltres. La seva reobertura, en els anys 60, es va realitzar d’una manera molt discreta.

Actualment, la Biblioteca Arús és un centre de recerca especialitzat en història i cultura del segle XIX i XX que ha conservat aquest fons inicial testimoni de l’època en què es va fundar. Compta, a més a més, amb un fons especial de moviment obrer, anarquisme i maçoneria que ha anat completant gràcies a donacions.

El fons actual és de 75.323 volums.

Vestíbul i escala

L'escala d'honor de l'entrada fa referència al Santuari d'Atenea de Grècia, un santuari consagrat a la llibertat que finalitza amb la reproducció de l'Estàtua de la Llibertat de Nova York. Una reproducció reduïda amb algunes diferències, com les cadenes trencades als peus i la inscripció de la tabla que porta a la mà que a Nova York és la data de la independència i a Barcelona posa Alma libertas que vol dir ``llibertat que alimenta``, que protegeix, és a dir, desvincula la llibertat de qualsevol fet històric. La Biblioteca Arús és un espai de llibertat.

Sala de lectura

És l'original de la Biblioteca. Al sostre es poden veure nou plafons que antigament conservaven representacions pictòriques de museus, biblioteques i centres educatius del món com la British Library o la Biblioteca del Vaticà. La Biblioteca Arús va estar 28 anys tancada, temps en que les pintures es van perdre. A les parets podem llegir els noms de personatges tan destacats al llarg de la història com Servet, metge que va ser cremat a la foguera per les seves teories en defensa de l'aparell circulatori, o Darwin, que va desenvolupar la Teoria de l'Evolució, però també Moisés i Mahoma, entre d'altres.

Sala d'exposicions

És la sala on es realitzen les exposicions pròpies de la Biblioteca. La definició actual de la Biblioteca Arús és una Biblioteca d'investigació especialitzada. La Biblioteca Arús tenia tres objetius en els seus orígens: formar, informar i distreure. Durant 80 anys, va ser general i d'accés públic això no vol dir que fos la primera biblioteca pública de la ciutat. Però va ser la primera biblioteca moderna, d'accès general on la modernitat s'expresava en aspectes rellevants: com tenir sala d'exposicions des del primer dia, lloc on s'exposaven les peces més emblemàtiques o els documents importants per la història de la impremta.

Passadís

Actualment es realitzen exposicions de llibres rellevants del fons de la Biblioteca Arús. També destacar el bany, que per a l'època, era molt ampli i de caràcter públic.

Sala de Música

Originalment, era una sala de música on els usuaris podien venir a interpretar les partitures. Hi ha un piano de tecla i un harmònium, instruments de vent i tecla. Era una sala polivalent que també estava preparada per ser sala de conferències, presidida por la Venus de Milo.

Col·lecció Sherlock Holmes de Joan Proubasta

Des de l’any 2011, la Biblioteca Pública Arús és dipositària de la Col·lecció Sherlock Holmes de Joan Proubasta. L’interès de Joan Proubasta per la figura de Sherlock Holmes s’inicia als 13 anys amb la compra dels primers llibres sobre l’investigador, que el portaran a formar una de les col.leccions més importants a nivell europeu entorn la seva figura. La col·lecció està formada per 12.000 peces relacionades amb la figura de Sherlock Holmes: 6.000 llibres, 2.000 còmics, mangues, pòsters, jocs de taula, pel·lícules, titelles... La col·lecció continua ampliant-se cada any amb la adquisició de peces noves.

En l’actualitat, la Biblioteca Pública Arús és un centre de recerca especialitzat en moviments socials contemporanis. El centre és d’accés públic, encara que va dirigida sobretot per la seva especialització a investigadors, estudiants universitaris o persones interessades en la societat dels segles XIX i XX.

Informació Visites

Visita Premium

Visita en grup

Visita educativa

sweetporn.org dpfantasy.org new.wantedporn.org