Amics Cases Singulars

Inicio / Amigos Casas Singulares

Cases Singulars neix amb la voluntat d’agrupar cases, palaus i espais singulars de Catalunya amb un contingut patrimonial de singular importància històrica i artística, amb la finalitat d’explicar la història del nostre país a través de les persones que van viure en aquestes cases.

L’objectiu de Cases Singulars és revaloritzar un patrimoni que es troba majoritàriament en mans privades i fem possible que es pugui visitar i conèixer les seves col·leccions. Amb aquest propòsit organitzem diverses activitats culturals, amb visites comentades, nits d’estiu i de Nadal, activitats familiars, sortides i viatges per visitar Cases Singulars…

Avantatges de tenir el carnet

Descomptes en les activitats organitzades: visites, sortides, viatges…
Xec regal per a dues persones per visitar una Casa Singular segons disponibilitat.

Pagament i Confirmació

Pagament de 25 € mitjançant un ingrés o una transferència a:
la Caixa: ES43 2100 3291 93 2200250379
Concepte: Amic + Nom i Cognoms

Una vegada realitzat l’ingrés, s’haurà d’enviar per correu electrònic el justificant de pagament a casessingulars@casessingulars.com i les següents dades: Nom i cognoms, adreça i CP i Població, data de naixement

Inscripció