Amigos Cases Singulars

Inicio / Amigos Cases Singulars

Cases Singulars neix amb la voluntat d’ agrupar cases, palaus i espais singulars de Catalunya amb un contingut patrimonial de singular importància històrica i artística, amb la finalitat d’ explicar la història del nostre país a través de les persones que van viure a aquestes cases. viure.

L’objectiu de Cases Singulars és revaloritzar un patrimoni que es troba majoritàriament en mans privades i fem possible que es pugui visitar i conèixer les seves col·leccions. Amb aquest propòsit organitzem diverses activitats culturals, com visites comentades, nits d’estiu i de Nadal, activitats familiars, sortides i viatges per visitar Cases Singulars…

Ventajas de tener el carnet

Descuentos en las actividades organizadas: visitas, salidas, viajes…
Cheque regalo para dos personas por visitar una casa singular segun disponibilidad.
Descuento del 10% en entadas de cases singulars de Barcelona y de cataluña.

Pago y Confirmación

Pagament de 15 € mitjançant un ingrés o una transferència a:
La Caixa: 2100 3291 93 2200250379
Concepte: Amic + Nom i Cognoms

Un cop realitzat l’ingrés, s’haurà d’enviar per correu electrònic el justificant de pagament a casessingulars@casessingulars.com i les següents dades: Nom i cognoms, adreça i CP i Població, data de naixement

Inscripción